Kulturë

Restaurimi midis reagimeve kundër figurës së Xhafer Devës dhe ruajtjes së monumentit

Shtëpia e Xhafer Devës, e cila pas restaurimit do të jetë galeri e artit dhe seli e Qendrës Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Mitrovicë

Bashkimi i institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare për të restauruar e funksionalizuar një prej shtëpive më monumentale të Mitrovicës ka nxitur reagime të forta. E njohur si Shtëpia e Xhafer Devës, ndërhyrja në këtë monument është duke u kundërshtuar shkaku i ish-pronarit të saj. Në reagime askush nuk është marrë me vlerat arkitekturore të ndërtesës e as destinimin që do ta ketë pas konservimit dhe restaurimit, por me aktivitetin e Devës.

 

Restaurimi i Shtëpisë së Xhafer Devës është duke u kundërshtuar shkaku i ish-pronarit të saj. Por, askush nuk është marrë me vlerat arkitekturore të ndërtesës e as destinimin që do ta ketë pas konservimit dhe restaurimit. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë e ka vënë në pikëpyetje nëse duhet restauruar Shtëpia. E Ministria e Kulturës dhe Informacionit në Serbi ka kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe UNDP-ja që të heqin dorë nga projekti restaurues. Projekti i hartuar nga “CHwB Kosova” bashkëfinancohet nga Zyra e Instrumentit për Stabilitet dhe Paqe të BE-së dhe nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Implementimi bëhet nga UNDP-ja

Bashkimi i institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare për të restauruar e funksionalizuar një prej shtëpive më monumentale të Mitrovicës ka nxitur reagime të forta. E njohur si Shtëpia e Xhafer Devës, ndërhyrja në këtë monument është duke u kundërshtuar shkaku i ish-pronarit të saj. Në reagime askush nuk është marrë me vlerat arkitekturore të ndërtesës e as destinimin që do ta ketë pas konservimit dhe restaurimit, por me aktivitetin e Devës.

Ambasada e Gjermanisë në Kosovë e ka vënë në pikëpyetje nëse duhet restauruar Shtëpia. E Ministria e Kulturës dhe Informacionit në Serbi ka kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe UNDP-ja që të heqin dorë nga projekti restaurues.