Kulturë

Kompozimi te shqipja dhe ngjashmëritë me gjuhët e tjera

“Kompozimi është formimi i fjalëve të reja me dy e më shumë tema që janë morfema të lira. Kompozimi është mënyra më e mundshme dhe më e lehtë që folësi ka në dispozicion për të formuar fjalë të reja, kjo është lehtësi, sipas disa autorëve Bauer, Liber, Valera etj. Thonë se kjo lehtësi del nga natyra gati automatike e formimit të kompozitave që e lejon folësin të mos përfillë setet paradigmatike që duhen respektuar, si për shembull ndajshtesimi”, ka shpjeguar Paçarizi

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, i cili ka bërë bashkë profesorë dhe studentë të huaj e vendorë, ka vazhduar me ligjëratat e parapara. Në ditën e dytë, në sallën “Idriz Ajeti” të Fakultetit të Filologjisë, profesori universitar i gjuhës shqipe, Rrahman Paçarizi, ka mbajtur ligjëratë me temën: “Kompozimi si mënyrë e fjalëformimit në qasje kroslinguistike”.

 

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, i cili ka bërë bashkë profesorë dhe studentë të huaj e vendorë, ka vazhduar me ligjëratat e parapara. Në ditën e dytë, në sallën “Idriz Ajeti” të Fakultetit të Filologjisë, profesori universitar i gjuhës shqipe, Rrahman Paçarizi, ka mbajtur ligjëratë me temën: “Kompozimi si mënyrë e fjalëformimit në qasje kroslinguistike”.

Në këtë ligjëratë të pranishmit patën mundësi të dëgjojnë rreth kompozitave, mënyrës së formimit të tyre, ngjashmëritë apo dallimet midis kompozitave të gjuhës shqipe me ato të gjuhëve angleze, gjermane, italiane apo edhe sllave.