Kulturë

Ministria e Kulturës planifikon angazhimin e konsulentëve në vlerë prej 372 mijë eurosh

Më të paguarit, sipas planit, do të jenë pesë konsulentët që kanë të bëjnë direkt me Ministrinë. Për 12 muaj konsulenti për marrëdhënie me publikun do të marrë 13 mijë euro, tre të tjerë që do të angazhohen në Zyrën për të Drejtat e Autorit për nga 15 ditë llogaritet të paguhen nga 1950 euro (Foto: Driton Paçarada)

Ministria e Kulturës është vënë në kërkim të 38 konsulentëve. Synimi është që ata të dërgohen në disa prej institucioneve nën vartësi të Ministrisë së Kulturës. Planifikimet janë që të shpenzohen deri në 372 mijë e 394 euro për konsulencë.

 

Institucioni më i lartë kulturor në vend konsideron se nuk ka kapacitet për të çuar përpara punët e nisura. Për këtë arsye, Ministria e Kulturës është vënë në kërkim të 38 konsulentëve. Synimi është që ata të dërgohen në disa prej institucioneve nën vartësi të Ministrisë së Kulturës. Planifikimet janë që të shpenzohen deri në 372 mijë e 394 euro për konsulencë. Krejt këtë proces institucioni më i lartë i kulturës në vend e ka nisur nëpërmjet prokurimit publik. Ka hapur tenderë për të angazhuar kosulentë

Ministria e Kulturës është vënë në kërkim të 38 konsulentëve. Synimi është që ata të dërgohen në disa prej institucioneve nën vartësi të Ministrisë së Kulturës. Planifikimet janë që të shpenzohen deri në 372 mijë e 394 euro për konsulencë.

Krejt këtë proces institucioni më i lartë i kulturës në vend e ka nisur nëpërmjet prokurimit publik. Ka hapur tenderë për të angazhuar kosulentë.