Kulturë

“Drama kosovare në letër” përballë rrugës së vështirë deri në skenë

Pak hapësirë për dramaturgët e rinj, hezitim të regjisorëve për dramat e tyre dhe sprovë për publikun që të vijë në teatër, kanë qenë disa prej temave që janë diskutuar në panelin “Drama kosovare në letër” në Festivalin e Teatrove në Ferizaj

Numri i të interesuarve për të studiuar dramaturgji në Universitetin e Prishtinës varion prej vitit në vit. Mirëpo kjo shifër viteve të fundit nuk shkon as deri në pesë studentë përgjatë një semestri. Por ky nuk është shqetësimi i vetëm. Ata ndjekin studimet e diplomojnë. Mirëpo pas përfundimit të shkrimit të dramave, tek inskenimi nis një hallkë tjetër, e që rezulton të jetë problemi më i madh i tyre.

 

Se dramat – veçmas të dramaturgëve të rinj – mbesin vetëm në letër, ka qenë njëri prej konstatimeve në panelin e diskutimit “Drama kosovare në letër”, por i cili zbërthen problematikën e kësaj gjinie letrare. Mungesa e perspektivës, që “përkthehet” në inskenim, numri i dramaturgëve gjeneratë pas gjenerate, frika e regjisorëve me tekste të reja e ajo prej temave vendore, kanë qenë disa prej çështjeve të tjera

Numri i të interesuarve për të studiuar dramaturgji në Universitetin e Prishtinës varion prej vitit në vit. Mirëpo kjo shifër viteve të fundit nuk shkon as deri në pesë studentë përgjatë një semestri. Por ky nuk është shqetësimi i vetëm. Ata ndjekin studimet e diplomojnë. Mirëpo pas përfundimit të shkrimit të dramave, tek inskenimi nis një hallkë tjetër, e që rezulton të jetë problemi më i madh i tyre.

Pak hapësirë për dramaturgët e rinj, hezitim të regjisorëve për dramat e tyre dhe sprovë për publikun që të vijë në teatër kanë qenë disa prej temave që janë diskutuar.