Kulturë

“In the making” ironizon me natyrën si dekor

 “Groundless” e Yll Xhaferit provokon me paradoksin e natyrës artificiale

Rërë, një pellg, disa gurë e elementet të tjera zënë vend në një ambient të rrethuar prej betoni në të katër anët. Improvizimi me natyrë brenda një hapësire të tillë prek qasjen që një pjesë jo e vogël e njerëzimit ka sot ndaj natyrës.

 

Yll Xhaferi ka përdorur elemente të ndryshme për të “natyralizuar” pak metra katrorë në “Galerinë 17”. Vepra e tij, “Groundless”, qëndron krahas “Të ulur rreth një pasoje” të kolektivit “DYVÓ”. Tri veprat i bashkon në këndvështrime për qasjen ndaj natyrës. Në fakt, janë realiteti i vrazhdët dhe një lloj reflektimi i vetvetes në raport me natyrën

Rërë, një pellg, disa gurë e elementet të tjera zënë vend në një ambient të rrethuar prej betoni në të katër anët. Improvizimi me natyrë brenda një hapësire të tillë prek qasjen që një pjesë jo e vogël e njerëzimit ka sot ndaj natyrës.

Yll Xhaferi ka përdorur elemente të ndryshme për të “natyralizuar” pak metra katrorë në “Galerinë 17”. Vepra e tij, “Groundless”, qëndron krahas “Të ulur rreth një pasoje” të kolektivit “DYVÓ”.