Kulturë

Muzeu i Muzikës në Gjakovë drejt shkatërrimit të plotë

Dyer të thyera e të rrëzuara përtokë, dritare të shkëputura komplet nga muret e ndërtesës, mbeturina të shpërndara e shkallët të papërfunduara, janë pamjet që e karakterizojnë tashmë Muzeun e Muzikës në Gjakovë
Dyer të thyera e të rrëzuara përtokë, dritare të shkëputura komplet nga muret e ndërtesës, mbeturina të shpërndara e shkallët të papërfunduara, janë pamjet që e karakterizojnë tashmë Muzeun e Muzikës në Gjakovë
 

I inauguruar para jo më shumë se shtatë vjetëve, si investim me buxhet të shtetit, Muzeu i Muzikës është buzë demolimit të tërësishëm. E, institucionet lokale nuk kanë dhënë ndonjë zgjidhje për këtë problem. I vetmi instrument aty ka mbetur pianoja e dhuruar prej akademik Rauf Dhomit

Vetëm pianoja e dëmtuar rëndë ka mbetur shenjë se ndërtesa ka të bëjë me muzikën. Përreth saj gjithçka është e shkatërruar. Gjendja në të cilën është, bashkë me mbishkrimet, janë tregues se hapësira është shndërruar në strehë vandalësh.

Muzeu i Muzikës në Komunën e Gjakovës i inauguruar para jo më shumë se shtatë vjetëve është buzë demolimit të tërësishëm të hapësirave të brendshme. E institucionet lokale nuk kanë dhënë ndonjë zgjidhje për këtë problem.