Kulturë

Rrugët transformuan edhe njeriun në postsocializëm

"Mund të themi se rrugët në Prishtinë janë integruar. Hapësirat inkurajojnë shumëfishimin e formave të përbashkëta të elaborimit të sjelljeve dhe aktivitetit të njerëzve në publik, gjë që ka qenë gati e pamundur më parë”, ka thënë të enjten antropologu gjerman Ger Duijzings në ligjëratën e mbajtur në Bibliotekën Kombëtare
 

Antropologu Ger Duijzings nëpërmjet studimit të rrugëve sjell këndvështrim të gjerë me transformimet me postsocializëm. Pos Prishtinës ai ndalet edhe te rrugët e Tiranës. Të dy kryeqytetet zënë vend në kapitujt e “Nëse makinat mund të ecin: Rrugët postsocialiste në transformim”, të cilin libër e ka paralajmëruar në Prishtinë, ku ka mbajtur ligjëratë

Te rrugët, një antropolog i zoti si puna e Ger Duijzings nga Universiteti i Regensburgut në Gjermani nuk sheh vetëm lëvizje makinash, transformime arkitekturore e urbanistike, por qëmton natyrën njerëzore, kapërcimet e sistemeve politike, dhe jo vetëm. Pjesë e studimit të tij në këtë temë është bërë edhe Prishtina, ku të enjten ka mbajtur edhe një ligjëratë. Ka paralajmëruar veprën e tij të radhës.

Duijzings kap periudhën postsocialiste dhe ligjërata e tij “Nëse makinat mund të ecnin: rrugët postsocialiste mes qarkullimit dhe miqësisë”, sjell këndvështrim të gjerë, përderisa vëllimi i ri i tij është shpalosje e studimeve për rrugët e qyteteve pas rënies së socializmit. Pos Prishtinës ai ndalet edhe te rrugët e Tiranës. Të dy kryeqytetet zënë vend në kapitujt e “If cars could walk: post-socialist streets in transformation”. Interes i Duijzings është transformimi i hapësirës publike dhe ndikimi i saj te njerëzit dhe sjelljet e tyre. Bashkë me Rita Gagicën do të trajtojnë evoluimin e rrugëve të kryeqytetit në librin që pritet të botohet këtë korrik.