LAJMET E MBRËMJES

Synohet që 1654 asete të AKP-së t’i shmangen privatizimit

Foto: Driton Paçarada / KOHA
 

Agjencia Kosovare e Privatizimit ka identifikuar 1.654 asete nga 2.365 që i ka në administrim, të cilat i ka konsideruar me interes të veçantë dhe që nuk duhet privatizuar. Ato ka propozuar t’i kalohen në menaxhim Fondit Sovran, të cilin Qeveria synon ta themelojë. Përfaqësues të Agjencisë e bën të ditur këtë informatë gjatë raportimit në Komisionin parlamentar për Ekonomi, ku shprehën brengën për shumë konteste gjyqësore që janë duke e mbajtur peng procesin e likuidimit të një numri të madh ndërmarrjesh.

Më shumë se gjysma e aseteve që i ka në administrim Agjencia e Kosovës për Privatizim pritet t’i shmangen procesit të privatizimit dhe t’i kalohen Fondit Sovran.

Gjatë raportimit në Komisionin parlamentar për Ekonomi, përfaqësues të Agjencisë bënë të ditur se lista e aseteve të kategorizuara me potencial zhvillimor është përpiluar dhe i është dërguar grupit punues për Fondin Sovran.