LAJMET E MBRËMJES

Riaktualizohet kërkesa për njohjen zyrtare të gjuhës rome në Prizren

 

Gjuha rome, sipas aktivistëve të shoqërisë civile në Prizren, ende nuk e gëzon pranimin dhe mbrojtjen institucionale, ani se është folur tradicionalisht në këtë komunë. Drejtuesit e organizatave joqeveritare nga komuniteti rom të martën u kanë bërë thirrje institucioneve që të aprovojnë kërkesën për njohjen e saj si gjuhë në përdorim zyrtar në Komunën e Prizrenit

Aktivistë nga radhët e komunitetit rom, të mbështetur nga kolegët prej komuniteteve të tjera, kanë riaktualizuar të enjten kërkesën që gjuha rome ta fitojë statusin e gjuhës në përdorim zyrtar në Komunën e Prizrenit.

Në shtrimin e kërkesës nga këta aktivistë është theksuar se tradita e përdorimit të gjuhës rome në qytet është e vjetër dhe se në këtë mënyrë është mundësuar që komuniteti ta ruajë identitetin e vet. Ata kanë argumentuar gjithashtu se bazuar në legjislacionin vendor dhe në ato ndërkombëtare, gjuha rome i përmbush kriteret e duhura për të hyrë në përdorim zyrtar.