LAJMET E MBRËMJES

Pezullohet vendimi për uljen e pagave në drejtësi

 

Gjykata Themelore në Prishtinë ka nxjerrë vendim që e shtyn ekzekutimin e vendimit për uljen e pagave të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Ulja e pagave për këtë kategori nuk do të bëhet të paktën, derisa gjykata të vendosë nëse vendimi i kryeministrit Albin Kurti ishte apo jo i ligjshëm. Gjykata si bazë ligjore për këtë vendim pati Ligjin e Prokurorit të Shtetit dhe Ligjin për Gjykata, nenet e të cilave i rregullojnë pagat e prokurorëve dhe gjyqtarëve, si dhe specifikojnë se pagat e tyre nuk mund të ulen gjatë periudhës së shërbimit të tyre

Raporti: Saranda Ramaj

Tri ditë pas ngritjes së padisë, Gjykata Themelore në Prishtinë ka marrë vendim për mosekzekutimin e vendimit të Qeverisë Kurti rreth uljes së pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve.