Lëmsh

Gratë që “bëjnë ligjin” në fshatrat e braktisur nga burrat

 

Shumica e territorit të stërmadh të Rusisë përbëhet nga zona rurale, por vëmendja dhe fondet e kompanive private si dhe të qeverisë përqendrohen te qytetet e mëdha.

Kjo ka detyruar shumë prej burrave të këtyre fshatrave të shkojnë nëpër qytete për të gjetur punë, duke lënë gratë pas. Kështu, raporti femra/meshkuj në këto zona ka shkuar 5 me 1.