Lëmsh

Shteti që nuk ka gra në parlament

Shteti që nuk ka gra në parlament

Nuk është normale për ne që të kemi një shkallë kaq të lartë të dhunës ndaj grave. Nuk është normale që gratë të mos jenë në gjendje të marrin pjesë në ndonjë proces të vendimmarrjes, thotë Jasnim Bjornum, e cila punon në një fushatë për barazinë gjinore në Vanuatu.

Parlamenti i vendit të saj ka 52 anëtarë. Ajo çfarë është e pazakontë është që për momentin, të gjithë anëtarët janë burra - duke e bërë atë një nga vetëm tre në botë që të ketë vetëm deputetë meshkuj të parlamentit.