Lëmsh

25 euro depozita mjedisore në secilën pajisje teknologjike

25 euro depozita mjedisore në secilën pajisje teknologjike

Autoritetet gjermane ka propozuar që poseduesit e smartfonëve ose tabletëve të paguajnë një depozitë 25 € me kusht që këto pajisje teknologjike të mos përfundojë në deponi ose në vende të varfëra.

Partia gjermane e gjelbër ka propozuar që shitësit të kërkojnë pagesë sa herë që shesin një pajisje të re elektronike. Paratë do t’i kthehen blerësit kur ta sjellin pajisjen përsëri për riciklimin.