Lëmsh

Shtëpia e Bardhë e Klinës

 

Është projektuar që të ngjasojë me Shtëpinë e Bardhë në Washington.

Madje edhe emrin e ka të tillë, Shtëpia e Bardhë.