Lëmsh

Sot është Dita Botërore e Punës Sociale

 

Dita Botërore e Punës Sociale ka nisur të shënohet nga Federata Ndërkombëtare e Punonjësve Social, kjo ditë festohet në mbarë botën përmes aktiviteteve të ndryshme.

Objektivi kryesor i kësaj ditë është që njerëzit të vetëdijesohen për punën sociale.