Lëmsh

Vrojtimi i trupave qiellorë në Prishtinë

Vrojtimi i trupave qiellorë në Prishtinë

Astronomia është njëra ndër shkencat më të vjetra. Sabit Gashi flet sa rëndësi se sa rëndësi ka që nxënësit ta mësojnë këtë edhe në praktikë, krahas mësimeve teorike që I bëjnë në shkolla.

Edhe klubi i Astronomëve amatorë është në rritje e interesimi nga të tjerët, sidomos nga të rinjtë vërehet dukshëm kohëve të fundit.