Lëmsh

Punimet e xhamit, shpresë për UNESCO

 

Punimet e xhamit, një formë arti në pjesët e Francës dhe Italisë, po shpresojnë që të fitojnë statusin e trashëgimisë botërore.

Krejt puna është delikate dhe përfshirë materiale të tjera të çmueshme si ari dhe argjendi.