Lëmsh

Teatër në oborr, aktorët italianë me projekt të veçantë për dramat

Teatër në oborr, aktorët italianë me projekt të veçantë për dramat
 

Është një prej shërbimeve më të shpejta të shpërndarjes në Romë, mirëpo nuk është për ushqim të shpejtë e as për pica.

Është shpërndarje teatri.