Lëmsh

Disa nga gabimet në filma që nuk i kemi vënë re

 

Kur shohim filma ndodh që përfshihemi aq shumë sa nuk i vëmë re gabimet. Çdo ndryshim i vogël në pamjen e një karakteri ose në pozicionin e një objekti zakonisht vërehet nga një vëzhgues me sy të mprehta.

Megjithatë ka disa gabime, të cilat janë mjaft delikate. Këtu janë disa gabime të cilat ndoshta nuk i keni parë kurrë më parë.