Lëmsh

Shkolla që prodhon energji të ripërtëritshme

 

Nxënësit e një shkolle në Australi mbase dinë më shumë sesa adoleshentët e tjerë lidhur me atë se sa energji shpenzojnë njerëzit përditë.

Ata janë nxënës të shkollës së mesme “Huonville”, e cila njihet ndërkombëtarisht për prodhimin e energjisë së ripërtërishme.