Lëmsh

Wikipedia publikon top 25 faqet më të shikuara më 2023

 

Top 25 faqet më të shikuara në Wikipedia më 2023 pasqyrojnë interesin e botës për inovacionin në inteligjencën artificiale, njerëzit që vdiqën këtë vit dhe fuqinë në rritje të përdoruesve indianë për të ndikuar në trendet e faqes.

Wikipedia ka marrë më shumë se 84 miliardë shikime në faqe në vitin 2023, sipas të dhënave që ka publikuar.