Leonita Shabani Mullarama

Politika ekskluzive e Bashkimit Evropian në fushën e konkurrencës dhe zhvillimi i saj në Kosovë 20 January 2020 12:31

Aktualisht, temë e diskutimit në lidhje me këtë fushë juridike dhe ekonomike janë veprimet institucionale të Autoritetit të Konkurrencës në Kosovë. Sektorët që janë duke u hetuar...