Lifestyle

Të shohësh pa sy, tani është e mundur

Të shohësh pa sy, tani është e mundur

Një elektrodë speciale mundëson që t’i rikthehet shikimi të verbërve.

Ku dispozitiv duke u vendosur brenda nervit optik është në gjendje që ta simulojë duke dërguar informacioni pamore drejtpërdrejt tek truri, pa qenë e nevojshme që të kalohet nëpërmjet syrit.