Lifestyle

Si ta përgatisni dezinfektuesin tuaj

 

Mënyra më e mirë për pastrimin e duarve është larja e tyre me ujë dhe sapun, mirëpo jo gjithmonë kemi qasje në lavaman. Kështu që, gjëja e dytë më efektive për pastrim të duarve është dezinfektuesi.

Për ta përgatitur atë, duhet t’i keni në proporcion sasitë e përbërësve, përderisa jeni duke e bërë vetë. Në të kundërtën, dezinfektuesi mund të mos jetë efektiv.