Lifestyle

Pse nuk është i lehtë testimi për koronavirus?

 

Kur është fjala për ndalen e krizës së COVID-19, testimi i virusit është kyç për diagnostikimin dhe gjurmimin e epidemisë. Është mënyra e vetme për ta ditur se sa persona janë infektuar apo mund t’i infektojnë të tjerët.

Pavarësisht rëndësisë së testimit, disa shtete kanë shumë më shumë teste se shtetet e tjera, ama testimi nuk është i qasshëm për të gjithë. Arsyet janë faktorët e ndryshëm si koha, logjistika, ndërlikueshmëria e marrjes së mostrave, sigurimi i materialeve të vrazhda dhe pajisjeve për testim, si dhe ekspertiza për realizimin e testeve të sakta.