Lifestyle

Kërkimi bimëve dhe manave, mënyrë e re për të eksploruar qytetet

Kërkimi bimëve dhe manave, mënyrë e re për të eksploruar qytetet

Nuk mund të udhëtoni larg? Atëherë udhëtoni thellë në qytet për të gjetur ushqim në ambientin që ju rrethon.

Për udhëtuesit, bota është vend i madh për t’u eksploruar, por në ketë kohë janë të mbyllur në shtëpi. Por njëri nga qëllimet kryesore të udhëtimit të qëndrueshëm dhe ekologjik, që është konsumimi i ushqimit lokal dhe që zvogëlon ndikimin në mjedis, nuk kërkon më shumë sesa një të ecur përreth lagjes.