Lifestyle

Fertiliteti në Shqipëri, 1.37 lindje për grua, në Kosovë 1.65

Fertiliteti në Shqipëri, 1.37 lindje për grua, në Kosovë 1.65
 

Gratë shqiptare dëshirojnë të lindin fëmijë më shumë se sa ia arrijnë në realitet.

Sipas të dhënave të Bankës Botërore, indeksi i dëshirës për të lindur fëmijë, “ Wanted fertility rate” , ishte 1,6 fëmijë për grua në vitin 2018, ndërsa sipas INSTAT lindjet reale ishin 1,37 fëmijë për grua në të njëjtin vit.