Lifestyle

A do të mbahet telemjekësia?

A do të mbahet telemjekësia?

Telemjekësia e ka momentin e saj. Gjatë muajve të kaluar, shumë njerëz kanë përdorur thirrjet dhe videot telefonike për të folur me doktorët e tyre. Por, pasi pandemia po lëviz nëpër SHBA dhe përfundimisht do të kalojë në ndonjë kohë, shtrohet pyetja: sa do të zgjasë momenti i saj?

Derisa pacientët përdornin vizitat virtuale mjekësore, për të shmangur vendet e stërmbushura dhe me mundësi të infektimit, siç janë ordinancat e doktorëve apo emergjenca, shumë nga ta tani po u rikthehen vizitave ballë për ballë, në qytetet ku kërcënimi ka kaluar.