Lifestyle

Sjelljet në kohë pandemie: Pse disa nuk i zbatojnë rregullat?

Sjelljet në kohë pandemie: Pse disa nuk i zbatojnë rregullat?
Foto: Reuters

Masa e izolimit dhe ajo e mbajtjes së distancës sociale, të zbatuara kudo përreth botës në përpjekje për ta parandaluar përhapjen e pandemisë së COVID-19, janë duke i riformësuar jetët e njerëzve, duke i rirregulluar aktivitetet që dikur ishin pjesë e lirive të përditshme dhe duke krijuar norma të reja shoqërore.

Por, në çdo rast rirregullimi, gjithmonë del dikush që nuk luan sipas rregullave, transmeton KOHA shkrimin e Reuters.