Lifestyle

Evoluimi i njerëzve, më shpejt se kurrë më parë

 

Sjelljet e mësuara dhe të transmetuara përmes kulturës janë “mutacionet” që i japin përparësi mbijetesës. Studiuesit kanë vënë në pah se ky i ashtuquajtur evolucion kulturor, sot mund ta diktojë më shumë fatin e njerëzimit sesa përzgjedhja natyrore

Me anë të përzgjedhjes natyrore që nga fillimi i jetës, paraardhësit tanë u adaptuan, u çiftëzuan dhe vdiqën, duke ua kaluar pasardhësve mutacionet e vogla gjenetike, të cilat në fund na bënë njerëzit që jemi sot. Por një studim i ri ka zbuluar se evolucioni nuk është i lidhur vetëm me gjenet.

Përkundrazi, kultura njerëzore mund të jetë duke ndikuar që të ketë evolucionin më të shpejtë sesa mund të funksionojnë mutacionet gjenetike. Sipas këtij koncepti, evolucioni nuk kërkon më mutacione gjenetike që i japin përparësi mbijetesës.