Lifestyle

Pesë mënyra të thjeshta për të eliminuar mizat e frutave

 

Mizat e frutave janë të vogla por shkaktojnë një bezdi të madhe.

Këto insekte tërhiqen pas lagështisë dhe produkteve të fermentuara.