Lifestyle

Ruajtja e shëndetit para gjumit

 

Ekzistojnë disa shprehi të cilat mund të praktikohen çdo mbrëmje përpara gjumit dhe që ndihmojnë jo vetëm me fjetje të mirë, por edhe në mirëmbajtjen e fizikut.

Fikja e telefonit