Lifestyle

Përfitimet e shëndetit psikologjik nga të lexuarit gazetë

 

Të lexuarit e gazetës mund të ndihmojë në ngritje të personalitetit, rritë aftësitë gjuhësore, ndihmon në krijimin e mendimeve kritike e edhe angazhimin si qytetar.

Në përgjithësi leximi konsiderohet si një hobi shumë i mirë që lejon njerëzit e të gjitha moshave të pasurohen me dije, të inspirohen e të forcojnë personalitetin.