Lifestyle

Lidhja në mes të fitnesit, nivelit të hekurit dhe notave të studentëve

Hulumtuesit kanë zbuluar se studentët, të cilët ishin të aftë fizikisht dhe kishin nivele normale të hekurit kishin mesatare më të larta të notave se studentët që nuk i kishin këto.

Studimi nga Universiteti Nebraska-Lincoln dhe Universiteti Shtetëror i Pensilvanisë i përcollën 105 studente femra të regjistruara në Penn State që e kishin një GPA mesatare (nota mesatare) prej 3.68.