Metro

Ujësjellësi “Prishtina” ka një paralajmërim të fundit për ata që përfituan nga Ligji për faljen e borxheve

Ujësjellësi “Prishtina” ka një paralajmërim të fundit për ata që përfituan nga Ligji për faljen e borxheve
 

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” gjatë ditës së sotme paralajmëron për herë të fundit konsumatorët që kanë përfituar nga Ligji për Faljen e Borxheve Publike.

“Të gjithë konsumatorëve që kanë përfituar nga Ligji për Faljen e Borxheve Publike Ligji nr.05 / L - 43 si dhe plotësim ndryshimin e Ligjit nr. 05 / L – 043 në Ligjin nr. 05 / L 119 si dhe Udhëzimit Administrativ (QRK) – nr. 04 / 2015 për Procedurat e Faljes së Borxheve Publike dhe kanë hyrë në marrëveshje kontraktuale, u bëjmë thirrje që të respektojnë në përpikëri kontratat për riprogramimin e borxhit, gjithnjë duke paguar këstet e përcaktuara sipas kontratës së nënshkruar si dhe faturat mujore”, thuhet në njoftim.