Metro

Sistemi i kogjenerimit edhe për të ulur nivelin e ndotjes në Prishtinë

Shumë qytetarë në Prishtinë vazhdojnë ta përdorin thëngjillin si lëndë djegëse për ngrohje.

Kjo ka bërë që ndotja më e madhe e ajrit të ndodhë gjatë dimrit, raporton “038” i KTV-së.