Metro

Bizneset në kryeqytet kërkojnë grante nga komuna në kuadër të pakos së dytë ekonomike

 

Lirim për një vit nga taksa për shfrytëzimin e hapësirave publike, si dhe shfrytëzim pa pagesë të lokaleve të ndërmarrjeve publike.

Këto kanë qenë dy nga lehtësirat që Komuna e Prishtinës ka bërë për bizneset e gastronomisë, ndër sektorët që pësoi më së shumti humbje nga pandemia COVID-19.