Metro

“Velania” në pritje të transportit publik

 

Është një nga lagjet më të mëdha në Prishtinë, por banorët e “Velanisë” nuk kanë qasje në transportin publik të kryeqytetit. 

Kjo është kërkesë e tyre prej vitesh, por riorganizimi i linjave të transportit nuk ka prekur këtë lagje.