Metro

Gjermania përkrah me grante bizneset e vogla në Prishtinë

Gjermania përkrah me grante bizneset e vogla në Prishtinë

Komuna e Prishtinës është partnere me organizatën Help-Hilfe zur Selbsthilfe në Kosovë në projektin “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”, i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë Gjermane.

Nëpërmjet këtij projekti ofrohen pajisje në mënyrë që përfituesit të mund të fillojnë apo të zhvillojnë bizneset e tyre.