Metro

Rregullohen shkallët dhe pjerrinat në lagje të ndryshme të Prishtinës

Rregullohen shkallët dhe pjerrinat në lagje të ndryshme të Prishtinës

Kanë vazhduar përpjekjet për të investuar dhe përmirësuar infrastrukturën që lehtëson lëvizjen në hapësira publike dhe gjithëpërfshirjen e qytetarëve, pa dallim, thuhet në një njoftim të Komunës së Prishtinës.

Për të inkurajuar mënyra aktive të lëvizjes duke kombinuar ecjen dhe çiklizmin me transportin publik, në lagje të ndryshme të Prishtinës janë rregulluar shkallët dhe pjerrinat, shton njoftimi.