Metro

“Lakrishta”, lagjja ku fabrikat u zëvendësuan me ndërtesa të larta

“Lakrishta”, lagjja ku fabrikat u zëvendësuan me ndërtesa të larta

Shumë vjet më parë kjo zonë ka pasur pamje krejt tjetër.

Fotografi të fabrikës nuk gjenden në arkivin komunal e as në atë shtetëror. Mirëpo, një të tillë që tregon pak zonën ku ka funksionuar “Fazita” emisioni e ka siguruar nga faqja “Prishtina e vjetër”.