Metro

Jeta nën kulmet e barakave me azbest

Jeta nën kulmet e barakave me azbest
 

Lesoniti është njëri prej materialeve që është përdorur më së shumti gjatë kohës së ish-Jugosllavisë si mbulesë për çatitë e objekteve.

Edhe pse me kalimin e viteve ai u zëvendësua, ky material që në përmbajtjen e tij ka mineralin kancerogjen të azbestit, edhe më tutje kryen rolin e mbështjellësit të kulmeve në disa objekte.