Metro

Në Prishtinë më 8 dhe 22 maj do të mbahet mësim

 

Drejtoria e Arsimit në Prishtinë ka caktuar se kur do të zëvendësohen orët e humbura të mësimit.

Siç mëson KOHA zëvendësimi i tyre do të fillojë nga data 8 maj.