Metro

Fundi i marsit kufizon kompetencat e kuvendeve komunale për këtë mandat

Prishtinë, 1 mars – Kompetencat e kuvendeve komunale kufizohen në fund të këtij muaji. Sipas Ligjit për vetëqeverisje lokale, komunave u pushon e drejta për marrjen e vendimeve të mëdha, ku përfshihen ato për pronën komunale, gjashtë muaj para skadimit të mandatit.

Përderisa gati në të gjitha komunat e Kosovës janë mbajtur nga dy seanca, Komuna e Prishtinës deri në fillim të muajit të tretë të vitit s`e ka mbajtur asnjë të tillë, shkruan sot “Koha Ditore”.