Metro

Laboratori gjerman konfirmon se azbesti i shkatërruar nga NPB-ja është kancerogjen

 

Asbesti i shkatërruar në lagjen “Lakërishte” nga Ndërmarrja Publike Banesore ka përmbajtje të mbetjeve kancerogjene, e që konsiderohet si rrezikshmëri e lartë kontaminimi.

Ky është rezultati i analizave të dala nga një laborator i Gjermanisë, ku Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor-MMPHI ka dërguar materialin e asbestit të shkatërruar nga lagjen “Lakërishte” nga NPB-ja, pas alarmimit se demolomi i objektit të vjetër të ndërmarrjes komunale po i rrezikon banorët.