Metro

“Roli i planifikimit urban në migrim” thotë se vendet e rajonit kanë problemet e njëjta

 

Drejtoresha ekzekutive e Institutit Ekonomiks, Majlinda Aliu, ka thënë se ideja kryesore e projektit “Roli i planifikimit urban në mërgim” është që të krijohet pasqyrë më e gjerë se si po ndodhë migrimi në Ballkanin Perëndimorë.

Sipas saj, migrimi si proces nuk është analizuar nga perspektiva e cilësisë së jetës në kryeqytete.