Metro

11 kompani për pastrim të qytetit të papastër

 

Rreth 800 mijë euro i ka planifikuar Komunës së Prishtinës mirëmbajtja e sezonit dimëror, para me të cilat përfshihet pastrimi i rrugëve edhe kur ka reshje bore.

Mbeturina nëpër tokë, degë të drunjve që nuk janë hequr pas krasitje së pemëve dhe glasa nëpër ulëse të sheshit, janë kryesisht ato që e karakterizojnë qytetin e Prishtinës.