Metro

“Pastrimi” drejt falimentimit

 

Për çdo ditë shkojnë derë më derë në lagje të ndryshme për të mbledhur mbeturinat.

Pavarësisht vjetërsisë që e kanë, ata vazhdojnë ta kryejnë funksionin e tyre edhe në kontejnerët e qendrës së Prishtinës.