Metro

Komuna e Prishtinës do të angazhojë 25 psikologë në shkolla të mesme dhe fillore

 

Është hapur konkursi për 25 psikologë që do të punësohen nëpër shkollat e Prishtinës.

Kjo është bërë e ditur në forme simbolike në Ditën e Shëndetit Mendor.