Metro

Komuna heq dorë nga tregu te AKP-ja

Komuna e Prishtinës disa herë deklaroi se Tregun e Gjelbër do ta zhvendosë në hapësirat ku aktualisht gjendet Agjencia Kosovare e Privatizimit.

Por, ende pa e realizuar këtë, Komuna e ka ndërruar destinimin për këtë hapësirë.